fbpx

CASE | TIGRA Fysiotherapie Heerenveen

15 oktober 2018

TIGRA Heerenveen is een grote en professionele fysiotherapiepraktijk die graag haar online positionering wilde versterken en meer leads wilde verkrijgen vanuit online verkeer. De persoonlijke band met hun cliënten vinden ze daarin erg belangrijk en ze willen hun cliënten graag betrekken bij de praktijk.

Doelstellingen

Het doel van de samenwerking was om het aantal cliënten vanuit online verkeer te laten groeien. Ook wilden we het aantal volgers en de interactie op Facebook laten toenemen en de website optimaliseren waardoor er meer organisch bezoekverkeer tot stand komt zodat bezoekers makkelijker converteren.

Onze aanpak

Na een uitgebreide analyse van de bestaande online kanalen van TIGRA Heerenveen hebben we een advies uitgebracht om de prestaties van deze kanalen te verbeteren. Dit advies bestond uit een rebranding en herstructurering van de website waarin TIGRA Heerenveen meer inspeelt op de vragen van (potentiële) cliënten. Daarnaast adviseerden we TIGRA over de inzet van social media en bijpassende contentvormen, om daarmee de online positionering van TIGRA Heerenveen te versterken.

Samen met TIGRA Heerenveen onderzochten we welke type fysiotherapieën meer onder de aandacht moesten worden gebracht en op welke doelgroepen deze therapieën gericht waren. Op basis van deze input creëerden we een contenstrategie en contentkalender, bestaande uit een mix van de core business en de gezichten achter de business. Hierdoor was de content interessant voor zowel bestaande als potentiële cliënten. We werkten de content in deze kalender voor TIGRA Heerenveen uit en keken iedere drie maanden terug op de resultaten die we hadden behaald, om de content voor de volgende 3 maanden te bepalen.

 Angelien: “We gingen aan de slag met diverse fysiotherapieën en ontwikkelden hier verschillende contentvormen voor: SEO-teksten, video’s, foto’s, brochures, infographics, flyers, en nog veel meer.”

Rebranding website

Achter de schermen werd de website in samenwerking met Tres op de schop genomen voor een rebranding en herstructurering. Bij de herstructurering gingen we aan de slag met de vragen: ‘wie zijn mijn (potentiële) cliënten, welke vragen hebben zij en hoe kunnen we hier als betrouwbare speler met de juiste content op inspelen’. Maar, ook ‘hoe verlagen we de drempel om contact op te nemen’. Op basis van deze informatie hebben we de opbouw van de website bepaald en werden de teksten geschreven. De inhoudelijke teksten werden gereviewed door een specialist van TIGRA. Naast de structuur en copy, zorgde Brenda ook voor bijpassende beelden op iedere webpagina. De bouw van de website werd door Tres uitgevoerd.

Angelien: “Het schrijven van vakinhoudelijke webteksten vraagt tijd om in de materie te komen, maar zorgt er wel voor dat je als je buitenstaander de tekst zo weet op te bouwen dat een (potentiële) cliënt begrijpt wat er staat. Het was voor de specialisten van TIGRA soms even wennen om met een andere bril naar de inhoud te kijken.”

Een online rebranding heeft natuurlijk ook gevolgen voor de offline communicatie. Dus, ook voor de offline middelen verzorgden we een groot deel van de rebranding.

Campagne

Na livegang van de vernieuwde website konden online campagnes beter worden ingericht, we beschikten nu namelijk over uitstekende landingspagina’s. We hebben een vijftal campagnes uitgewerkt en ingezet die inhaakten op de kernwaarde ‘persoonlijk’. Cliënten van TIGRA beschreven hun ervaringen om de herkenbaarheid van klachten en symptomen bij andere potentiële cliënten te creëren. Ook werd de fysiotherapeut die de klachten behandelde hierbij betrokken, om te laten zien dat de therapeuten van TIGRA persoonlijke aandacht voor de klant hebben.

Resultaten

YFK heeft de kans gekregen om te laten zien dat (online) marketing bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Onze aanpak leidde tot 50% meer gebruikers per maand op de website en 50% meer bereik op Facebook.  Niet alleen het aantal bezoeken op de website, het aantal volgers en de interactie gingen omhoog, maar we lieten ook zien dat het aantal contactmomenten en aantal nieuwe bezoekers door (online) marketing toenam. Het is mooi om te horen en te zien dat TIGRA marketing nu als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie zien. Met dit besef heeft TIGRA Heerenveen ervoor gekozen nu zelf een marketingmedewerker aan te nemen.

YFK’ers die aan deze case werkten: Angelien en Brenda