fbpx

De Beursvloer | Update 1

02 oktober 2018

Weten jullie nog dat wij de Social Award van de Beursvloer van de Leeuwarder Uitdaging hebben gewonnen? Luuk en Wiebe vonden maar liefst 6 matches met maatschappelijke bedrijven in Leeuwarden. In deze blog vertellen we jullie meer over de eerste drie matches en de resultaten van de samenwerkingen.


CASE: Zienn

Hulp bieden aan mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, dat is wat Zienn doet. De organisatie krijgt subsidies van de overheid om opvang en ondersteuning te bieden. Daarnaast is er de stichting Vrienden van Zienn, die de welkome extra’s mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan een speeltoestel voor kinderen, een biljarttafel, een barbecue voor bewoners van de crisisopvang en nog veel meer.

Op de Beursvloer maakten wij een deal en boden wij Zienn een brainstormsessie aan, gericht op de positionering van de fondsenwerving en hoe die zich verhoudt tot de stichting Vrienden van Zienn. Voor de brainstorm ontwikkelden wij verschillende scenario’s. De deelnemers van de brainstorm konden bij elk scenario de ‘voors’ en ‘tegens’ benoemen. Ook keken we naar de gezamenlijke ambitie; de beste opvang bieden, en gingen we op zoek naar vlakken waarop kan worden samengewerkt om de doelstellingen te behalen.

Uit de brainstorm is het volgende naar voren gekomen:

  • Het beschrijven van een heldere positionering, doelstellingen en doelgroepen van fondsenwerving en de stichting Vrienden van Zienn is gewenst.
  • Het is noodzakelijk om een goede afbakening te definiëren tussen de activiteiten van beiden.
  • Vanuit een eigen plan van aanpak samenwerken en hierbij gebruik maken van elkaars expertise en kwaliteiten is ook een mogelijkheid. Dit was een belangrijke eye-opener in de sessie.

Gerda: “YFK heeft met de brainstorm toegevoegde waarde geleverd in het inzichtelijk maken van de probleemstelling en het bieden van concrete oplossingen”.

YFK’ers die aan deze case werkten: Gerda, Joëlle en Tessa


CASE: SpeciTaal

De missie van SpeciTaal is het verkleinen van de kloof tussen de horende wereld en de dovenwereld. Sofie (SpeciTaal): “Hiervoor biedt SpeciTaal vier diensten aan om onder andere de communicatie tussen doven en horenden te verbeteren, maar er is meer mogelijk”. Het jonge bedrijf vroeg ons om te helpen bij het ontwerpen van een flyer, die op beurzen en evenementen uitgedeeld kon worden. De flyer moest informeren over de vier verschillende diensten van SpeciTaal en natuurlijk aantrekkelijk vormgegeven worden met behoud van de huisstijl. Onze Tessa heeft in samenwerking met Sofie van SpeciTaal gekeken hoe de boodschap het beste overgebracht kon worden. Sofie heeft de flyer vervolgens laten drukken en kan ze nu gebruiken om haar jonge bedrijf te promoten!

YFK’ers die aan deze case werkten: Tessa


CASE: Hobby om de Hoek

Hobby om de Hoek (HoH) is een platform opgezet door Peter Teeuwen. Peter is zijn platform begonnen om eenzaamheid bij Leeuwarders van 60 jaar en ouder tegen te gaan. Door mensen met gezamenlijke hobby’s samen te brengen ontstaat er een ontmoeting gebaseerd op gelijkwaardigheid en een gedeelde passie. Peter is een bevlogen en gepassioneerde man die probeert mensen bij elkaar achter de voordeur te brengen. Helaas lukt het hem nog niet om in Leeuwarden écht voet aan de grond te krijgen.

Luuk: “In een sessie zijn we samen met Peter gaan kijken naar doelen die hij voor het platform heeft. Met dit als uitgangspunt hebben we samen doelen gesteld en daar concrete acties aangehangen. Dit perspectief dient bij te dragen aan het aantal ontmoetingen dat door Hobby om de Hoek gefaciliteerd wordt. Dit alles moet bijdragen aan de toename van het aantal aanmeldingen op het platform.”

Samen hebben we de reis van huidige tot gewenste situatie geschetst en de externe factoren geanalyseerd die hierbij een rol spelen. We hebben laten zien dat tijd nemen om het verhaal achter een merk tot je te nemen resulteert in een beter werkbare en passende oplossing. Alle conclusies zijn samengevat in een viertal pagina’s, die de strategische koers voor de komende tijd duidt.

YFK’ers die aan deze case werkten: Angelien, Wiebe en Luuk