fbpx

bv SPORT – Strategische koers en Marketing- & communicatieondersteuning

CASE bv SPORT

ONTWIKKELING STRATEGISCHE KOERS EN ALGEMENE MARKETING- & COMMUNICATIEONDERSTEUNING

bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast geven ze uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente met het team buurtsport- en buurtgezondheidscoaches. De ruim 150 medewerkers van bv SPORT doen er alles aan om alle sportfaciliteiten in optimale conditie te houden, maar daarnaast zijn ze ook actief bezig om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. En zeg nu zelf: sporten, daar wordt toch iedereen blij van?

Vanaf januari 2019 ondersteunt YFK Research & Marketing bv SPORT op wekelijkse basis bij het opzetten en onderhouden van de marketing- en communicatieactiviteiten binnen het bedrijf. Vanaf het eerste moment is onze marketeer betrokken geweest bij de interne en externe uitrol van de nieuwe merkpositionering #blijvansport welke zich o.a. vertaalt heeft in een nieuwe huisstijl, website en communicatie- en contentplan.

Naast het merkpositioneringstraject is er onder alle directieleden, management, RvC en wethouders een onderzoek uitgevoerd. Deze gaf input voor de strategische koers voor de komende 5 jaar, welke is opgesteld door YFK. Dit stuk is voor de lange termijn een duidelijke leidraad voor alle sporters, medewerkers en partners. Met als doel dat alle sporters in dorpen en stad goed worden gefaciliteerd en gestimuleerd en dat medewerkers van bv SPORT met plezier en toewijding aan het werk zijn.

We fungeren als communicatieadviseur, denken mee over strategische keuzes die gemaakt worden en pakken tegelijkertijd de operationele taken op. Denk hierbij aan de bewaking van het merk en de huisstijl, contentplanning- en creatie, ontwikkelen van communicatiemiddelen, etc.