fbpx

Case dbieb: verbeteren van het bereik onder laaggeletterden

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen of met rekenen. Ze vinden het vaak moeilijk een computer of smartphone te gebruiken. 20% van de Nederlanders heeft een laag niveau van digitale vaardigheden. Terwijl al deze basisvaardigheden juist wel nodig zijn om mee te doen in de samenleving. Iets wat lastig is voor de ruim 11.000 laaggeletterden die in de omgeving van Leeuwarden wonen. Dbieb vindt het dan ook belangrijk hierin een rol te kunnen spelen.  

Maar hoe pak dat je dat aan? Waar bevinden deze mensen zich? Hoe kun je ze bereiken? Daarvoor heeft dbieb YFK Research & Marketing ingeschakeld. In onderstaande case lees je hoe we dit hebben aangepakt.  

Laaggeletterdheid 

Onze opdrachtgever: dbieb

Dbieb is een moderne bibliotheek met vijf vestigingen in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel. dbieb is de meest openbare plek van stad en dorp waar je zonder drempel naar binnen kunt lopen. Om inspiratie op te doen, om te lezen, te ontdekken, te leren of om mensen te ontmoeten. 

Het vraagstuk vanuit dbieb: onderzoek en advies

Aansluitend bij het programma van Tel mee met Taal is binnen dbieb het project ‘co-creatie met de doelgroep’ opgezet, wat zich richt op het verbeteren van het bereik onder laaggeletterden of mensen met weinig basisvaardigheden. Hierbij richt dbieb zich vooral op de digitale vaardigheden met een taalcomponent.  

Aan YFK is gevraagd om in gesprek te gaan met de doelgroep en stakeholders om tot een praktisch adviesrapport te komen. Daarnaast verzorgden we ook een training voor het team van dbieb.  

De rol van YFK Research & Marketing

Met deze opdracht zijn een Senior Marketeer, Medior Marketeer en Young Professional aan de slag gegaan. Een mooie mix waarbij de bevlogen nieuwe ideeën van de Young Professionals en ervaring en kennis van de Senior zijn ingezet. Deze werkwijze past goed bij dit vraagstuk waar zowel strategisch inzicht als creatieve en praktische ideeën nodig was.  

YFK Research & Marketing ging maar liefst 1,5 jaar lang de wijk Oud-Oost in om in gesprek te gaan met de doelgroep en stakeholders. Dit heeft geresulteerd in een bureauonderzoek waarin de huidige situatie in kaart werd gebracht, een stakeholderonderzoek op basis van interviews, een interviewvaardigheden training voor medewerkers van dbieb en een adviesrapport op basis van focusgroepen met de doelgroep. Tevens hebben we voor het project Gezonder Oud-Oost de huisstijl en de visuele vertaling van data ontwikkeld in o.a. de vorm van praatplaten, die werden gebruikt tijdens focusgroepen. 

Resultaat: praktisch adviesrapport en training voor het team van dbieb

Door onze inzet kan het team van dbieb met het praktische resultaat aan de slag. Onderstaand de opgeleverde zaken:  

  • De huidige situatie in kaart gebracht  
  • Inzicht in de stakeholders  
  • Training voor medewerkers dbieb  
  • De huisstijl en de visuele vertaling van data voor het project Gezonder Oud-oost in o.a. de vorm van praatplaten, die werden gebruikt tijdens focusgroepen.