fbpx
dbieb YFK

dbieb – Onderzoek & advies naar laaggeletterdheid

CASE DBIEB

ONDERZOEK & ADVIES NAAR LAAGGELETTERDHEID

dbieb is een moderne bibliotheek met vijf vestigingen in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel. dbieb is de meest openbare plek van stad en dorp waar je zonder drempel naar binnen kunt lopen. Om inspiratie op te doen, om te lezen, te ontdekken, te leren of om mensen te ontmoeten.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen of met rekenen. Ze vinden het vaak moeilijk een computer of smartphone te gebruiken. 20% van de Nederlanders heeft een laag niveau van digitale vaardigheden. Terwijl al deze basisvaardigheden juist wel nodig zijn om mee te doen in de samenleving. dbieb vindt het dan ook belangrijk hierin een rol te kunnen spelen. Het aantal laaggeletterden in Friesland, maar ook specifiek de gemeente Leeuwarden, is namelijk hoog (11.000 laaggeletterden).

Aansluitend bij het programma van Tel mee met Taal is binnen dbieb het project ‘co-creatie met de doelgroep’ opgezet, wat zich richt op het verbeteren van het bereik onder laaggeletterden of mensen met weinig basisvaardigheden. dbieb richt zich daarbij vooral op de digitale vaardigheden met een taalcomponent. Er zijn drie subdoelen geformuleerd die hieraan bij moeten dragen:

  1. Onderzoeken waar de doelgroep te vinden en wat deze doelgroep nodig heeft;
  2. Aanbod aanpassen voor laaggeletterden;
  3. Toegankelijkheid van dbieb verbeteren voor laaggeletterden.

YFK Research & Marketing ging maar liefst 1,5 jaar lang de wijk Oud-Oost in, om in gesprek te gaan met de doelgroep en stakeholders. Dit heeft geresulteerd in een bureauonderzoek waarin de huidige situatie in kaart werd gebracht, een stakeholderonderzoek op basis van interviews, een interviewvaardigheden training voor medewerkers van dbieb en een adviesrapport op basis van focusgroepen met de doelgroep. Tevens hebben we voor het project Gezonder Oud-Oost de huisstijl en de visuele vertaling van data ontwikkeld in o.a. de vorm van praatplaten, die werden gebruikt tijdens focusgroepen.