fbpx
Tijdschriften Blad De Moanne YFK Research Marketing

Case De Moanne: onderzoek naar huidige lezers en marktpotentieel voor een duurzame invulling van De Moanne

De Moanne, podium voor kunst en cultuur, is een platform waarop in taal, beeld en media is te zien wat er in Friesland speelt. Met 800 abonnees en 6 geprinte oplages per jaar streeft het platform naar het leveren van een bijdrage aan de Friese taal en cultuur. Echter, de groei van het aantal abonnees en geïnteresseerden is de afgelopen jaren gestagneerd. Hiermee komt het voortbestaan van De Moanne onder druk te staan. Daarom is YFK Research & Marketing gevraagd om mee te denken over de gewenste inrichting als cultureel platform in de Friese samenleving, door onderzoek te doen naar de naar huidige lezers én het marktpotentieel voor een duurzame invulling hiervan.

De potentie van het Friese, cultureel platform De Moanne

Onze opdrachtgever: opinieblad De Moanne

De Moanne biedt een breed en creatief podium voor actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en de kunsten. Het opinieblad laat zien wat er in en om Friesland speelt in taal, beeld en nieuwe media. Tegelijkertijd is De Moanne een eigentijds platform voor en over cultuur in Friesland. De redactie streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het in leven houden van cultuur en taal in Friesland, zonder ondergeschikt te zijn aan een bepaalde maatschappelijke ideologie. Een ander doel is onafhankelijk het brede culturele leven in Friesland registeren, bevragen, analyseren en van commentaar voorzien.

Het vraagstuk vanuit De Moanne: lezersonderzoek, marktpotentieel onderzoek en advies over de duurzame invulling van ‘De Moanne’ in de toekomst

Om het bestaansrecht in de Friese gemeenschap te kunnen waarborgen is inzicht nodig in zowel de huidige lezersgroep als de potentiële markt. YFK Research & Marketing is aan de slag gegaan met een lezersonderzoek, marktpotentieel onderzoek en advies over de duurzame invulling in de toekomst.

De rol van YFK Research & Marketing

Om goed te kunnen bepalen welke potentie De Moanne als Fries cultureel platform heeft is er gekozen voor een onderzoek onder zowel huidige abonnees en potentiële abonnees, als mogelijke samenwerkingspartners. YFK’ers Miriam, Ina en Marije zijn met deze opdracht aan de slag gegaan. De mix van young professional, medior en senior zorgt voor een effectieve combinatie van kennis en expertise met een frisse nieuwe blik.

Het lezersonderzoek bestaat uit twee delen: een enquête onder huidige abonnees, en focusgroepen met de lezersgroep, redactie en mogelijke samenwerkingspartners. Deze combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek geeft breed inzicht voor de lange en korte termijn.

Daarnaast is er marktpotentieel onderzoek door YFK Research & Marketing uitgevoerd. Hierbij zijn de potentiële lezersgroep en samenwerkingspartners in kaart gebracht.

Resultaat: handvatten voor strategische keuzes in de toekomst

De uitkomsten zijn gepresenteerd in een visierapport waarin is beschreven hoe de bevindingen het best omgezet kunnen worden naar een duurzame invulling van het De Moanne van de toekomst.

Amarins Geveke, hoofdredacteur De Moanne: “De Moanne wurdt makke mei in soad leafde, we binne grutsk op de ynhâld en foarm fan it blêd en fine dat it in gutter berrik fertsjinnet. Tegearre mei de entûsjaste meiwurkers fan YFK sykje we út hoe en wêr we in gruttere groep lêzers foar de Moanne fine kinne. It wurkjen mei Marije en oare kollega’s by YFK is noflik én saakkundich, krek wat we nedich ha.”

Nederlandse vertaling: “De Moanne wordt met veel liefde gemaakt. We zijn trots op de inhoud en vorm van het blad, en we vinden dat het een groter bereik verdient. Samen met de enthousiaste medewerkers van YFK zoeken we uit hoe en waar we een grotere lezersgroep voor De Moanne kunnen vinden. Het werken met Marije en andere collega’s van YFK is prettig en deskundig, precies wat we nodig hebben.”