fbpx

Odyssee – INTERN ONDERZOEK EN MARKETING- & COMMUNICATIEONDERSTEUNING

Scholengemeenschap primair onderwijs – Odyssee

Odyssee is een stichting met maar liefst dertien scholen in Sneek, Harlingen en omgeving. Onder het motto ‘Leren, elke dag een avontuur!’ bieden de scholen van Odyssee passend openbaar onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. Binnen de stichting vallen reguliere basisscholen waarvan een aantal integrale kindcentra, scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, een nieuwkomersschool en een tienerschool.

Ondanks de mooie dingen die afgelopen tijd bij Stichting Odyssee zijn gebeurd, was er helaas ook enigszins negatieve berichtgeving. Nadat de rust terug was gekeerd, is YFK Research & Marketing ingezet voor de volgende fase: bouwen aan de toekomst van het onderwijs en de stichting. Dit met als doel de positiviteit, energie en mooie verhalen op de scholen naar boven te halen om gezamenlijk te gebruiken in deze bouwfase.

In het eerste halfjaar van de samenwerking is er onder alle directieleden, onderwijzers en ouders een onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekvormen gebruikt en werd externe data geanalyseerd. Deze data gaf onder andere input voor het strategische plan voor het komende jaar.

Vanaf september 2020 ondersteunt YFK Research & Marketing Stichting Odyssee bij het in werking zetten en houden van het marketing- en communicatiedomein binnen de stichting. De nieuwe functie ‘communicatiecoördinator’ is de extra stap richting professionele communicatie, zowel intern als extern. YFK heeft de rol vanaf het begin opgezet, welke inmiddels is gegroeid naar een onmisbare functie binnen de organisatie.

Onze communicatiecoördinator bij Stichting Odyssee voert marketing- en communicatiewerkzaamheden uit, zoals het opstellen en uitvoeren van het marketing- en communicatieplan, de bewaking van het merk en de huisstijl, contentplanning- en creatie, het bedenken en uitvoeren van marketing- en advertentiecampagnes en het monitoren, analyseren en evalueren van campagnes, uitingen en kanalen. Wij zorgen ervoor dat de mooie verhalen van Stichting Odyssee worden opgehaald, doorvertaald in de juiste content en gedeeld.

“YFK heeft ons als strategische partner op weg geholpen in een vakgebied dat ons niet eigen is. We zijn gestart met kleine praktische stappen in analyse en verbetering. Dat is uitgegroeid naar goed uitvoerbaar plan dat bij onze organisatie past. Het was mooi dat er zowel ondersteuning op afstand, als binnen de organisatie beschikbaar was. We weten nu goed hoe we de kracht van communicatie en marketing in onze organisatie kunnen inzetten. Aan de ene kant om de collega’s optimaal te betrekken en aan de andere kant voor een professionele, aantrekkelijke uitstraling naar buiten. Bedankt!” – Dineke Nieuwland, Beleidsadviseur Kwaliteit en Organisatie.